Formularze urzędowe

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wprowadziła możliwość składania wniosku o wszczęcie egzekucji oraz skargi na czynności komornika, na przeznaczonych do tego celu formularzach urzędowych. Jednocześnie ustawa nie narzuca obowiązku korzystania z formularzy urzędowych, w wymienionych przypadkach.

URZĘDOWY FORMULARZ WNIOSKU O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI POBIERZ
URZĘDOWY FORMULARZ SKARGI NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA POBIERZ
Doręczenia

W dniu 7 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego przewidująca możliwość doręczania pierwszego pisma procesowego w sprawie przez komornika. Do wniosku o doręczenie należy załączyć odpis pisma procesowego, które ma zostać doręczone.

WNIOSEK O DOKONANIE DORĘCZENIA POBIERZ
WNIOSEK O USTALENIE AKTUALNEGO ADRESU ZAMIESZKANIA POBIERZ
Wnioski

Poniżej znajdą Państwo formularze wniosków egzekucyjnych w formacie PDF. Wniosek należy wydrukować, czytelnie wypełnić i podpisać. Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Kancelarii lub przesłać listem poleconym na adres Kancelarii. W obecnym stanie prawnym, wnioski nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną (nie dotyczy to wniosków składanych w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego).

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH POBIERZ
WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH POBIERZ
WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH POBIERZ
WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI POBIERZ
WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ POBIERZ
WNIOSEK O DOKONANIE SPISU INWENTARZA POBIERZ
WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI OPRÓŻNIENIA LOKALU MIESZKALNEGO POBIERZ
WNIOSEK O ROZŁOŻENIE SPŁATY ZADŁUŻENIA NA RATY POBIERZ
WNIOSEK O ZAŚWIADCZENIE W POSTĘPOWANIU ALIMENTACYJNYM POBIERZ
WNIOSEK O UDZIELENIE DOSTĘPU DO SYSTEMU KOMORNIK ONLINE POBIERZ
DEKLARCJA WPŁAT POBIERZ
OŚWIADCZENIE WIERZYCIELA O WYBORZE KOMORNIKA POBIERZ
phone
Zadzwoń do Kancelarii
phone 29 691 15 26