insert_drive_file Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu
Michał Grabowski

Kancelaria Komornicza w Przasnyszu
ul. Świerczewo 59A, 06-300 Przasnysz
tel./fax: 29 691 15 26
email: michal.grabowski@komornik.pl
komornikprzasnysz.pl

Sygnatura: Km 599/20

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Michał Grabowski na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2021 r. o godz. 14:00 pod adresem:

06-300 Przasnysz, ul. Bukowa 7/39

zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania spółdzielczego prawa do lokalu położonego pod adresem: 06-300 Przasnysz, ul. Bukowa 7/39, dla której Wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Przasnyszu prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1P/00047907/1.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy

Michał Grabowski

phone
Zadzwoń do Kancelarii
phone 29 691 15 26