insert_drive_file Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu
Michał Grabowski

Kancelaria Komornicza w Przasnyszu
ul. Świerczewo 59A, 06-300 Przasnysz
tel./fax: 29 691 15 26
email: michal.grabowski@komornik.pl
komornikprzasnysz.pl

Sygnatura: Km 3056/19

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Michał Grabowski na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020 r. o godz. 10:00 pod adresem:

06-330 Chorzele, Mącice (w miejscu położenia nieruchomości)

zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości

dz nr 1050/93 o pow. 0,063 ha położonej pod adresem: 06-330 Chorzele, Mącice, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1P/00027544/2.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy

Michał Grabowski

phone
Zadzwoń do Kancelarii
phone 29 691 15 26