error_outline Zawiadomienie o zaistnieniu przesłanek odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela

DATA PUBLIKACJI: 04-01-2021

Zgodnie z treścią art. 8. 9 ustawy z dnia 22 marca 2019 o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771), Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Michał Grabowski zawiadamia o zaistnieniu przesłanek odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela w pierwszym półroczu 2021 r.


SZCZEGÓŁY   POBIERZ

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości

DATA PUBLIKACJI: 05-02-2021

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Michał Grabowski na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2021 r. o godz. 14:00 pod adresem:

06-300 Przasnysz, ul. Bukowa 7/39

zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania spółdzielczego prawa do lokalu położonego pod adresem: 06-300 Przasnysz, ul. Bukowa 7/39, dla której Wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Przasnyszu prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1P/00047907/1.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


SZCZEGÓŁY   POBIERZ

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości

DATA PUBLIKACJI: 08-03-2021

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Michał Grabowski na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-04-2021 r. o godz. 14:00 pod adresem:

06-300 Przasnysz, ul. Świerczewo 59a

zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania prawa własności nieruchomości oznaczonych jako:

  1. nieruchomość gruntowa dz. nr 13, 14, 69, 93/1, 93/2, 429, 469, 563, 613, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV wydział Ksiąg prowadzi KW nr OS1P/00038397/6;
  2. nieruchomość gruntowa dz nr 70, 94/1, 94/2, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV WydziałKsiąg Wieczysty prowadzi kw nr OS1P/00052621/0;

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


SZCZEGÓŁY   POBIERZ

phone
Zadzwoń do Kancelarii
phone 29 691 15 26