error_outline Zawiadomienie o zaistnieniu przesłanek odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela

DATA PUBLIKACJI: 04-01-2021

Zgodnie z treścią art. 8. 9 ustawy z dnia 22 marca 2019 o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771), Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Michał Grabowski zawiadamia o zaistnieniu przesłanek odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela w drugim półroczu 2021 r.


SZCZEGÓŁY   POBIERZ

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości

DATA PUBLIKACJI: 04-01-2022

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Michał Grabowski na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2022 r. o godz. 14:00 pod adresem:

06-300 Przasnysz, ul. Świerczewo 59a (kancelaria komornika)

zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: 06-300 Przasnysz, ul. Bukowa 7/39, dla której Wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Przasnyszu prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1P/00047907/1.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


SZCZEGÓŁY   POBIERZ

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości

DATA PUBLIKACJI: 10-03-2022

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Michał Grabowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2022 r. o godz. 12:00 pod adresem: 06-425 Zaręby 1 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości:

Nazwa Ilośc Suma oszacowania Cena wywołania
AUDI A4 nr rej. WMA33625, VIN WAUZZZ8E02A004982 rok produkcji 2001 1 [szt.] 5000.00 zł 3750.00 zł

SZCZEGÓŁY   POBIERZ

phone
Zadzwoń do Kancelarii
phone 660 066 018