error_outline Zawiadomienie o zaistnieniu przesłanek odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela

DATA PUBLIKACJI: 10-06-2019

Zgodnie z treścią art. 8. 9 ustawy z dnia 22 marca 2019 o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771), Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Michał Grabowski zawiadamia o zaistnieniu przesłanek odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela w bieżącym roku kalendarzowym.


SZCZEGÓŁY   POBIERZ

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości

DATA PUBLIKACJI: 20-01-2020

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Michał Grabowski na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020 r. o godz. 10:00 pod adresem:

06-330 Chorzele, Mącice (w miejscu położenia nieruchomości)

zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości

dz nr 1050/93 o pow. 0,063 ha położonej pod adresem: 06-330 Chorzele, Mącice, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1P/00027544/2.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


SZCZEGÓŁY   POBIERZ

phone
Zadzwoń do Kancelarii
phone 29 691 15 26