error_outline Zawiadomienie o zaistnieniu przesłanek odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela

DATA PUBLIKACJI: 10-06-2019

Zgodnie z treścią art. 8. 9 ustawy z dnia 22 marca 2019 o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771), Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Michał Grabowski zawiadamia o zaistnieniu przesłanek odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela w bieżącym roku kalendarzowym.


SZCZEGÓŁY   POBIERZ

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

DATA PUBLIKACJI: 06-03-2020

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Michał Grabowski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-04-2020 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przasnyszu mającego siedzibę pod adresem ul. Świerkowa 7, 06-300 Przasnysz w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja:

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej pod adresem: 06-408 Krasne, Milewo-Szwejki dz. nr 174, 91/1, 90/1 oraz 90/2 o pow. 6,5795 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1P/00031585/2 będącej własnością dłużnika: Dariusz Milewski. Przeznaczenie gospodarcze nieruchomości: gospodarstwo rolne.

Suma oszacowania wynosi 496.100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 372.075,00 zł.


SZCZEGÓŁY   POBIERZ

phone
Zadzwoń do Kancelarii
phone 29 691 15 26