Historia Kancelarii

Utworzenie Kancelarii przez komornika Piotra Stachelka. Kancelaria mieści się przy ulicy Żwirki i Wigury 15b w Przasnyszu.

W związku z rezygnacją z pełnionej funkcji przez komornika Piotra Stachelka, zastępstwo w Kancelarii obejmuje komornik Przemysław Wesoły.

Kancelarię obejmuje nowo powołany komornik Michał Grabowski.

Zmiana adresu Kancelarii. Siedziba Kancelarii mieści się obecnie przy ulicy Świerczewo 59A w Przasnyszu.

Kancelaria otrzymuje numer porządkowy I.

Systemy informatyczne

W celu uzyskania informacji o majątku dłużnika, skrócenia czasu podejmowanych czynności egzekucyjnych oraz obniżenia kosztów postępowania egzekucyjnego, Kancelaria korzysta z wyspecjalizowanych systemów informatycznych wspomagających działania Komornika Sądowego.


Kancelaria posiada również dedykowane oprogramowanie, rozwijane na bieżąco przez informatyka kancelarii, którego funkcjonalność umożliwia między innymi:

 • automatyzację drukowania i wysyłki pierwszej korespondencji do stron postępowania
 • automatyzację drukowania akt komornicznych na potrzeby przekazania innemu komornikowi w związku ze zbiegiem egzekucji oraz udostępniania uprawnionym organom
 • automatyzację zapytań do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych
 • automatyzację zapytań do bazy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • automatyzację komunikacji z platformą EPUAP
 • automatyzacja komunikacji z platformą Komornik Online
 • automatyzację ponownych zajęć nadpłat podatku we właściwym Urzędzie Skarbowym po upływie rocznego terminu - brak konieczności składania wniosków przez wierzyciela w tym zakresie, nadpłata podatku jest zajęta przez cały okres prowadzenia postępowania
 • automatyzację zwrotu papierowych tytułów wykonawczych - brak konieczności składania wniosków przez wierzyciela w tym zakresie, tytuły są zwracane niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia kończącego sprawę
 • automatyzację przekazywania akt do innych komorników w związku ze zbiegiem egzekucji - akta są drukowane i przygotowywane do wysyłki niezwłocznie po uprawomocnieniu się postępowania o przekazaniu sprawy i fizycznie wysyłane w możliwie najkrótszym terminie
 • automatyzację dokonywania adnotacji na platformie E-Sądu - wpisy o podjęciu postępowania oraz ponaglenia do innych komorników w sprawie zakończenia uprzednio prowadzonego postępowania są dokonywane w dniu wpływu wniosku, adnotacje kończące postępowanie są dokonywane w dniu uprawomocnienia się postanowienia kończącego sprawę
 • automatyzację tworzenia zbiorczych wezwań o zaliczki oraz raportów dla wierzycieli masowych

phone
Zadzwoń do Kancelarii
phone 29 691 15 26