Historia Kancelarii

Utworzenie Kancelarii przez komornika Piotra Stachelka. Kancelaria mieści się przy ulicy Żwirki i Wigury 15b w Przasnyszu.

W związku z rezygnacją z pełnionej funkcji przez komornika Piotra Stachelka, zastępstwo w Kancelarii obejmuje komornik Przemysław Wesoły.

Kancelarię obejmuje nowo powołany komornik Michał Grabowski.

Zmiana adresu Kancelarii. Siedziba Kancelarii mieści się obecnie przy ulicy Świerczewo 59A w Przasnyszu.

Kancelaria otrzymuje numer porządkowy I.

Systemy informatyczne

W celu uzyskania informacji o majątku dłużnika, skrócenia czasu podejmowanych czynności egzekucyjnych oraz obniżenia kosztów postępowania egzekucyjnego, Kancelaria korzysta z wyspecjalizowanych systemów informatycznych wspomagających działania Komornika Sądowego.


phone
Zadzwoń do Kancelarii
phone 29 691 15 26