Komornik Online

Komornik Online to usługa pozwalająca na udostępnianie stronom postępowania egzekucyjnego informacji o jego przebiegu. Usługa pozwala na wgląd w historię sprawy oraz uzyskiwanie na bieżąco szczegółowych informacji o czynnościach podejmowanych przez Komornika w prowadzonych postępowaniach. Komornik Online umożliwia także wymianę elektronicznych dokumentów pomiędzy komornikiem a stronami postępowania, w tym składanie wniosków w trakcie toczących się postępowań egzekucyjnych.

Informacje udostępniane w systemie Komornik Online pochodzą bezpośrednio z systemu informatycznego Kancelarii Komorniczej, a więc są zawsze aktualne. Udostępnianie danych stronom postępowania odbywa się bezobsługowo. Dane są udostępniane automatycznie, zgodnie z nadanymi przez komornika uprawnieniami do przeglądania. System dostępny jest przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, na komputerach i urządzeniach mobilnych z dostępem do internetu.

Aby uzyskać dostęp do informacji o toczących się postępowaniach egzekucyjnych niezbędne jest złożenie wniosku o udzielenie dostępu do systemu Komornik Online.

Kancelaria udostępnia informacje w systemie Komornik Online wyłącznie wierzycielom oraz ich pełnomocnikom.

phone
Zadzwoń do Kancelarii
phone 29 691 15 26