KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu

Michał Grabowski

Kancelaria Komornicza nr I w Przasnyszu

ul. Świerczewo 59A, 06-300 Przasnysz

tel./fax: 29 691 15 26

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek - Piątek 800 - 1600

DYŻUR KOMORNIKA

Wtorek 800 - 1600

WSZELKICH WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA PONIŻSZY RACHUNEK BANKOWY
BGŻ BNP Paribas S.A. 06 1600 1462 1817 4562 5000 0001

info_outline W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko lub nazwę firmy, sygnaturę sprawy komorniczej oraz tytuł płatności. Wpłat można dokonywać także gotówką w kasie kancelarii przy ulicy Świerczewo 59A w Przasnyszu. Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach 800 - 1600. Komornik może również przyjąć wpłatę od dłużnika w trakcie czynności terenowych.

Witam Państwa na stronie internetowej Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Michała Grabowskiego.

Komornik jako funkcjonariusz publiczny działa na podstawie przepisów i w granicach prawa. Realizuje on zadania powierzone mu w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne, należy złożyć do Komornika wypełniony wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Kancelarii lub wysłać listem poleconym na adres Kancelarii.

W celu uzyskania informacji o majątku dłużnika, skrócenia czasu podejmowanych czynności egzekucyjnych oraz obniżenia kosztów postępowania egzekucyjnego, Kancelaria korzysta z wyspecjalizowanych systemów informatycznych wspomagających działania Komornika Sądowego.

Komornik Sądowy może prowadzić egzekucję z całego majątku dłużnika, w tym należących do niego ruchomości oraz nieruchomości. Zajęte w toku postępowania mienie dłużnika sprzedawane jest w drodze licytacji publicznej. Obwieszczenia o licytacjach publikowane są w Internecie, w prasie lokalnej oraz wywieszane w budynku Sądu Rejonowego w Przasnyszu.

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią telefonicznie, przy pomocy poczty elektronicznej lub osobiście, w siedzibie Kancelarii przy ulicy Świerczewo 59A w Przasnyszu. Komornik pełni dyżur w każdy wtorek w godzinach pracy Kancelarii.

Komornik Sądowy

Michał Grabowski

Wyszukiwarka miejscowości

info_outline Podaj nazwę lub część nazwy miejscowości (np. "Przasnysz"), kod pocztowy (np. "06-300") lub kod pocztowy wraz z nazwą miejscowości (np. "06-300 Przasnysz"). Rezultatem wyszukiwania będą wszystkie miejscowości o podanej nazwie lub kodzie pocztowym, znajdujące się na terenie apelacji białostockiej wraz z informacją czy podana miejscowość znajduje się w rewirze Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Michała Grabowskiego.

phone
Zadzwoń do Kancelarii
phone 29 691 15 26