Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

DATA PUBLIKACJI: 24-04-2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Michał Grabowski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-05-2019 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przasnyszu mającego siedzibę pod adresem ul. Świerkowa 7, 06-300 Przasnysz w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja:

nieruchomości położonej pod adresem: Jednorożec pow. przasnyski, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1P/00057776/6 t.j. niezabudowanej działki nr 660 o powierzchni 0,3683 ha, będącej własnością dłużnika: Marcin Zduniak. Przeznaczenie gospodarcze nieruchomości: tereny rolne, tereny zabudowy zagrodowej, w niewielkiej części teren gminnej drogi publicznej oraz rów.

Suma oszacowania wynosi 11 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 8 250,00 zł.


SZCZEGÓŁY   POBIERZ

phone
Zadzwoń do Kancelarii
phone 29 691 15 26